Política de privacitat

Política de Protecció de Dades Personals

Alguns serveis prestats a la web poden contenir condicions particulars amb prevencions específiques en matèria de protecció de dades personals.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats.

Horno Espirall SA, com a responsable del fitxer automatizat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Persona, i així, d’acord amb la L.O. 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, en el seu cas, avalistes de l’entitat jurídica signants queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb Horno Espirall SA, la gestió, administració, ampliació i la millora dels serveis als que l’usuari decideixi de donar-se d’alta, així com enviar informació tècnica, operativa i comercial sobre els productes i serveis oferts per Horno Espirall SA tant per mitjans tradicionals com per mitjans electrònics.

Horno Espirall S Aha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen dret reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades, contactant amb Horno Espirall SA mitjançant correu postal o correu electrònic a les adreces indicades a l’apartat d’informació general.